Liên hệ

Văn phòng Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội
14A Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội